İstanbul ili, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin (Tavşantaşı) Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

1- İstanbul ili, Fatih İlçesi, Mimar Kemalettin (Tavşantaşı) Mahallesinde bulunan taşınmazın kapalı zarfla teklif alma, açık artırma usulü ihale ile kiraya verilecektir.
2- İhalenin;

Yapılacağı Yer : Türk Kızılayı İstanbul Müdürlüğü

Yapılacağı Adres : Sütlüce Mah. İmrahor Cad. no:28 Beyoğlu/İSTANBUL

Zarf Teslim Tarihi : 29/04/2019 Saat: 14:00

Açık Arttırma Tarih ve Saati : 03/05/2019 Saat:10:30

İhale Usulü : Kapalı zarfla teklif alma ve açık artırma usulü ile

Geçici Teminat Bedeli : 9.716,40-TL.

Muhammen Kira Bedeli : 8.097,00-TL

İhaleye ilişkin bilgi için irtibat numaraları: 0 312 430 23 00 / 1019, 0 312 293 59 39, 0 312 293 59 38, 0212 263 18 68

3- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri 29.04.2019 günü saat: 14:00’a kadar yukarıdaki adreste bulunan Evrak Birimine sunmaları ve açık arttırma için belirtilen gün ve saatte belirtilen adreste hazır bulunmaları gerekmektedir.

4- İhaleye ilişkin tüm bilgileri içeren şartnameye www.kizilay.org.tr/İhale İlanları internet adresinden ulaşılabilir. İhaleye ait şartname “Ataç 1 Sokak No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü Satın Alma Direktörlüğünden ücretsiz temin edilebilir.

5- İstekliler şartnamede belirtilen geçici teminatı banka teminat mektubu, nakit (Genel Müdürlüğümüz T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Şubesi TR91 0001 0017 4539 0090 2629 36 IBAN numaralı TL hesabına.) veya gayrimenkul ipoteği olarak verecektir.

6- Türk Kızılayı ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

7- Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.

8- Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

9- Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ